Služby

  • těžká stavební doprava
  • úpravy – vodní toky, rybníky, hráze, pročištění koryt, vyhloubení, drenáže, drenážní systémy, skrývka zeminy
  • dopravní služby, nákladní přeprava, nakládka a vykládka
  • výkopy kanalizace, vodovodů, parovodů, výstavba parkovišť, silniční obchvatů, mostů, budování nadjezdů, podjezdy, komunikace, železniční koridory, RD, bazény, zahrady, inženýrské sítě
  • prodej písku, štěrků a drtě pod zámkovou dlažbu, okrasné kamenivo plavené
  • pronájem bagrů, půjčovna
  • přeprava (doprava) stavebních strojů a sypkých materiálů, těžkých nákladů, těžké mechanizace
  • Přepravu zemních strojů zajišťujeme po celé České republice
  • Kontejnerová doprava – odvoz suti, přeprava materiálu i strojů