Reference 2012

OHL-ŽS zemní a výkopové práce, přeprava materiálu při stavbě kanalizace v Mořkově

Břeclavský Pivovar - bourací práce, odvoz suti

Lázně Lednice - výkopové práce, terénní úpravy, přeprava materiálu

Obec Ladná - přeložka vody a plynu při stavbě KD v Ladné

FKB a. s. - výkopové práce, terénní úpravy, přeprava materiálu při stavbě Opilých sklepů ve Velkých Pavlovicích

GA Energo technik s. r. o. - zemní a bourací prace při opravě stožárů VVN na Hodonínsku

Fruta Podivín a. s. - bourací a výkopové práce

PB SCOM s. r. o. - terénní úpravy, přeprava materiálu při zpevňování hrází Břeclav - Lednice - Podivín - Rakvice

Proles spol. s r. o. - výkopové práce, terénní úpravy při stavbě protipovodňové hráze v Prušánkách

Stavos Brno a. s. - výkopové práce, terénní úpravy, přeprava materiálu při stavbě protipovodňové hráze v Březí

Cooptel s. r. o. - zemní, výkopové a bourací práce, přeprava materiálu při rekonstrukci hřbitova v Ladné

Tufír s. r. o. - výkopové práce, terénní úpravy, přeprava materiálu v pískovně v Zaječí

Stavby demolice Morava s. r. o. - výkopové práce při stavbě budovy Fakulty informatiky MU v Brně